Senze Blik: Deregulering óf veiligheid bij evenementen?

[promotext] Deregulering en veiligheid bij evenementen lijken soms elkaars concurrenten. Dezelfde ambassadeurs voor zo min mogelijk regels en zo min mogelijk administratieve lasten lijken bij een ramp zoals het Monstertruckdrama in Haaksbergen meteen in een regelreflex te schieten. Zijn deregulering en de wens naar veiligheid daarbij elkaars concurrenten? Of kunnen ze ook hand in hand gaan? [/promotext]

Het merendeel van de gemeenten maakt onderscheid in evenementen op basis van het aantal bezoekers of de duur van het evenement. Een zeven dagen durend dorpsfeest met duizenden bezoekers kan echter veel minder risicovol zijn dan een feestavond met een gering aantal bezoekers op een daarvoor niet geschikte locatie. Daarom is het aan te bevelen voor ieder evenement een risicoanalyse te maken. De administratieve lasten kunnen daarmee verlicht worden door algemene regels te stellen voor evenementen met een laag risico of de vergunningplicht voor deze evenementen te laten vervallen.

Gemeenten krijgen daardoor meer tijd om zich te richten op evenementen met een hoog risico en deze proactief te benaderen. Dit kan door het gesprek aan te gaan met organisatoren in plaats van te wachten op een aanvraag en deze te beoordelen. Belangrijk is om tijdens deze gesprekken tijdig de mogelijkheden en onmogelijkheden aan te geven en de gemaakte afspraken hieromtrent vast te leggen. Deze afspraken vormen de basis voor de aanvraag, voor het veiligheidsplan en voor de evenementenvergunning.

Biedt deze aanpak een garantie op veiligheid? Absoluut niet, maar dat kan helaas ook niet. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Het risico dat zaken pas op het laatste moment worden geregeld wordt echter wel beperkt. De gemeente voert namelijk de regie over het evenement en spreidt de inspanning over het jaar.

Wilt u meer weten over hoe uw gemeente de veiligheid bij evenementen kan verhogen en tegelijkertijd de administratieve lasten voor evenementenorganisatoren kan verlagen? Senze kan u hierbij ondersteunen in een aanpak waarbij organisatoren en inwoners centraal staan, want People make Senze. Wilt u weten hoe? Stuur een bericht via onderstaand reactieformulier of een email naar info@senze-groep.nl.

Matthijs Groot

14-10-2015