Senze Blik: De Rijksoverheid bezuinigt, maar wel ten koste van uw gemeente!

De overheid wordt steeds meer gedwongen kosten terug te dringen. Dit doet zij door taken terug te leggen bij de markt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het netbeheer van gas en elektra, de borging van de basiszorg en het uitzenden van amusementsprogramma’s. Ook worden vaker taken belegd bij gemeenten, met als uitgangspunt dat zij dit voor minder geld moeten realiseren. Dit doet de Rijksoverheid zonder zich af te vragen hoe gemeenten deze nieuwe taken, bijvoorbeeld de decentralisaties in de zorg, vorm zullen gaan geven.
Het uiteindelijke doel van deze wijzigingen is een betere dienstverlening die dichter bij de burger en ondernemer staat, tegen lagere kosten. Maar een betere dienstverlening vraagt juist om aanvullende investeringen in mensen, processen en ICT. Ook in dit geval gaan “de kosten voor de baat”! Met de juiste investeringen kan veel worden bereikt op het gebied van dienstverlening met betrekking tot deze nieuwe taken.
Om uiteindelijk het doel van een betere dienstverlening tegen lagere kosten te bereiken moeten er eerst essentiële (strategische) keuzes gemaakt worden. Hierbij moet bepaald worden hoe men de nieuwe taken zou willen uitvoeren en met welk ambitieniveau. Op basis van die keuzes kunnen deze taken dan efficiënter en effectiever ingericht worden en kan dit op termijn leiden tot een betere dienstverlening tegen lagere kosten…
Senze mag verschillende gemeenten ondersteunen met deze complexe vraagstukken. Wilt u meer weten over onze ervaringen en projecten? Kijk dan verder op de website van Senze of neem contact met ons op via 010 – 411 07 07.
Henk Vierhuis