Senze Blik: De Ondernemerspeiling van KING; Hoe klantgericht bent u?

[promotext]Gemeenten kunnen niet zonder lokale ondernemers en vice versa. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, bedrijvigheid, leefbaarheid en ondersteunen vaak lokale initiatieven in uw gemeente. Het is dus belangrijk dat u deze ‘klanten’ tevreden houdt, maar hoe? Waar lopen ze tegenaan? Waar blinkt de gemeente in uit en waar laat ze kansen liggen? Stel dat u nu precies weet wat uw ondernemers tevreden maakt in hun contact met de gemeente en wat ze van u nodig hebben?[/promotext]
Dat kan!
Als u weet wat uw ondernemers tevreden maakt in hun contact met de gemeente, kunt u de organisatie inrichten op die aspecten en hierdoor stijgt de tevredenheid. Hoe komt u erachter welke elementen invloed hebben op uw contact met uw ondernemers? Hiervoor heeft KING de Ondernemerspeiling ontwikkeld.
De Ondernemerspeiling is een digitale enquête van KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) met steun van het ministerie van Economische Zaken. De resultaten van de enquête bieden inzicht in de tevredenheid van uw ondernemers op de volgende onderwerpen:

  • (digitale) dienstverlening
  • lokale heffingen en regeldruk en afhandeling vergunningen
  • de relatie ondernemer – gemeente, professionaliteit, samenwerking, communicatie
  • economisch beleid
  • bedrijfsomgeving, staat openbare ruimte en veiligheid
  • ondernemingsklimaat, vestigingsklimaat en woon-/leefklimaat

Met de antwoorden van de ondernemers krijgt u goed in beeld op welke vlakken de gemeente uitblinkt en waar nog verbetering gewenst is.  Ook geeft het inzicht in de beleidsmatige aspecten waar ondernemers waarde aan hechten.
Naast deze onderwerpen biedt Senze u ook de mogelijkheid om aanvullende vragen aan uw lokale ondernemers te stellen.
Senze is één van de door KING aangestelde onderzoeksbureaus  om de ondernemerspeiling voor u uit te voeren. Dit hebben wij inmiddels al voor verschillende gemeenten gedaan. U ontvangt een rapport met daarin heldere conclusies en concrete aanbevelingen waar u de dienstverlening ten opzichte van de ondernemer mee kunt  verbeteren. De eindresultaten worden gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl,  zodat u per thema de resultaten van uw gemeente kunt vergelijken met de resultaten van collega-gemeenten én ook kunt leren van elkaar.
Wilt u meer weten over de Ondernemerspeiling? Wij informeren u graag over de mogelijkheden!
Ilse Passchier