Samenwerken is topsport!

Op 20 november organiseerde Senze het eerste symposium over samenwerking binnen de lokale overheid. Samenwerking gaat vooral om vertrouwen, duidelijke doelstellingen op korte en lange termijn en het hebben van commitment op het hoogste en lagere niveaus. De match tussen deelnemers is daarin cruciaal. Deze aspecten lijken open deuren, maar zijn dat in de praktijk niet. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de politiek, van regionale uitvoeringsorganisaties en van gemeentelijke organisaties, zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de succesfactoren en valkuilen bij samenwerken.
Benieuwd naar de ervaringen? Download het verslag hier.
[sdm-download id=”6506″ fancy=”0″]