Senze Blik: Pilots Private Kwaliteitsborging van tekentafel naar praktijk.

[promotext] Senze is voor een aantal gemeenten bezig om de impact van de Private Kwaliteitsborging in kaart te brengen. Dit doen we op verschillende manieren: gevolgen analyseren door het uitvoeren van een impact analyses, medewerkers en bestuur meenemen in de reis van nieuwe ontwikkelingen met behulp van een “safari”, het ondersteunen bij de uitvoering van een pilot etc.. De pilots zijn allemaal dit jaar opgestart en komen nu in de fase dat de gemeenten deze aan de markt gaan presenteren. [/promotext]

Op dinsdagavond 8 december jl. heeft bij de gemeente Kaag en Braassem, onder leiding van Senze, een informatieavond plaatsgevonden met als onderwerp ‘Private Kwaliteitsborging in de bouw’.  Het publiek bestond uit allerlei partners uit de bouw; architecten, ontwerpers, aannemers en constructeurs. Naast de inhoud van de nieuwe wet is er ook ingegaan op wat dit betekent voor de markt en gemeenten. De vraag die langzamerhand een duidelijk antwoord gaat krijgen is: “Wie gaat wat organiseren en wat mogen we straks nog van elkaar verwachten”. De reacties op deze bijeenkomst waren positief en alle aanwezigen zijn aan het denken gezet over wat er op hun afkomt.

De pilots zijn zowel om te oefenen met het nieuwe stelsel, als ook de bewustwording van de verandering in houding en gedrag. Dit geldt voor zowel de markt als de gemeenten. Deze manier van bewustwording kan door ons ook worden toegepast op andere komende ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet.
Jaco van Giezen en Henk Vierhuis

8-12 (2)