Omgevingswet – De 4e Decentralisatie

[promotext]Hoe bewust bent u van de gevolgen van de Omgevingswet?
Willen we als lokale overheid op een kwalitatief goede en efficiënte manier invulling blijven geven aan onze taken, dan moeten we dat op een andere manier aanpakken. We zien dan ook de ene na de andere organisatie in het openbaar bestuur veranderingstrajecten inzetten, waarbij verandering van houding en gedrag vaak centraal staat.[/promotext]
De implementatie van de 3 Decentralisaties binnen het sociaal domein, waarbij gemeenten met ingang van 2015 verantwoordelijk werden voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet, was niet mogelijk zonder de hele werkwijze onder de loep te nemen. Wat moest er gebeuren om als gemeentelijke organisatie hier integraal invulling aan te geven? De financiële uitdaging die gepaard ging met de Decentralisaties, was ook een goede stok achter de deur om op een andere manier te gaan werken.
Met de introductie van de Omgevingswet is er een 4e Decentralisatie bijgekomen. De Omgevingswet zet de leefomgeving centraal en stimuleert dat afwegingen zoveel mogelijk decentraal gemaakt worden. Voor een geslaagde implementatie van de Omgevingswet ligt de uitdaging erin de werkwijze van gemeenten te keren. Het gaat straks niet alleen meer om het toepassen van de juiste regels en procedures, maar veel meer om het houden van regie op het proces om te komen tot de uitvoering van mooie plannen. Uitgangspunt hierbij is het vroegtijdig samenwerken met de omgeving. De spelers zitten niet meer in het gemeentehuis, maar juist erbuiten.
Voor gemeenten geldt dat de mate waarin implementatie van de Omgevingswet slaagt, bij uitstek afhankelijk is van de wijze waarop medewerkers hiermee omgaan. De bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving wordt met de nieuwe Omgevingswet veel ruimer. Medewerkers, en ook bestuurders, moeten dus leren op een andere manier en veel eerder het gesprek aan te gaan met hun omgeving.
Een verandering die van buitenaf wordt opgelegd. Niet omdat de huidige werkwijze niet goed is, maar omdat de toekomst iets anders van ons vraagt. Maar hoeveel medewerkers hebben daar vandaag de dag al last van? En hoe zeker zijn we dat die ‘nieuwe manier van werken’ ook daadwerkelijk aanslaat en gemeengoed wordt? Wat gaat uw medewerker aanzetten tot verandering?
Bij de invoering van deze wet is aangegeven dat slechts 20% bestaat uit daadwerkelijke implementatie van wet- en regelgeving en maar liefst 80% uit verandering van houding en gedrag.
Hoe pak je dit als organisatie het beste aan?
U heeft een heldere visie over de wijze waarop uw organisatie aankijkt tegen de invoering van Omgevingswet. Daarnaast weet u dat uw medewerkers de sleutel zijn tot een meer regisserende en actieve aanpak voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. Van medewerkers mag verwacht worden dat zij open en eerlijk naar zichzelf en naar collega’s kijken en dat ze bereid zijn om te luisteren. Dat ze de organisatie het vertrouwen geven de reis met elkaar aan te gaan.
Elke reis begint met de eerste stap. Hoe de Omgevingswet er straks exact uit komt te zien, is niet duidelijk. Wat we wel weten is dat we hoe dan ook op een andere manier om zullen gaan met de inrichting van onze fysieke leefomgeving.
People make Senze is al 9 jaar onze missie en vaste overtuiging. De mens maakt het verschil. We koppelen al jarenlang onze gedegen vakinhoudelijke kennis van de fysieke leefomgeving aan de ontwikkeling van medewerkers binnen organisaties. Vakinhoudelijke kennis én houding en gedrag, het één staat niet meer los van het ander. Wij kunnen u in beide gevallen met maatwerk ondersteunen.
Ondersteuning op inhoud?
Heeft u behoefte aan een vakinhoudelijke training Omgevingswet? Of bent u meer gebaat met een workshop waar de nadruk meer ligt op bewustwording van de impact van de Omgevingswet voor medewerkers, management en bestuur? Wilt u een impactanalyse laten maken om inzichtelijk te krijgen wat de weg naar de Omgevingswet voor uw organisatie betekent? Of bent u al zover dat u een integrale omgevingsvisie wilt opstellen in de geest van de Omgevingswet? Inhoudelijk kan Senze u hierbij op maat ondersteunen.
Ondersteuning bij houding en gedrag?
Voor het aspect houding en gedrag werkt Senze met Insights. Een eenvoudige en laagdrempelige methode waarmee mensen snel diepgaand inzicht krijgt in zichzelf en hun collega’s. Aan de hand van een korte vragenlijst ontstaat een persoonlijk beeld, waar aan de hand van een eenvoudig kleurenmodel inzichtelijk gemaakt wordt wat ieder z’n unieke persoonlijke voorkeuren zijn. Visueel wordt helder wat er nodig is om in verbinding te komen met de ander, waarom het zo fijn klikt of juist altijd zo moeilijk praten is met die ene collega, dat team of die gesprekspartner.
Veranderen van houding en gedrag is een intensief en langdurig traject. Een traject dat gepaard gaat met vallen en opstaan. Fouten maken mag of moet misschien zelfs wel. Een traject dat start met een heldere koers en het ondubbelzinnig uitspreken van het vertrouwen in uw medewerkers.
Wilt u weten hoe u kunt laten zien dat u wilt investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers omdat het duidelijk is dat dat wel eens de weg naar duurzame verandering is? Dat het niet gaat om het invulling geven aan een nieuwe wet, maar dat juist houding en gedrag aan de basis staat van welke succesvolle implementatie dan ook? Andere organisaties gingen u voor. Wij gaan er graag met u over in gesprek.
 
Inge van Halder
Senior Adviseur