Kick off borging Kwaliteitscriteria 2.1!

De overheid zet de laatste jaren sterk in op de verbetering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Om te kunnen voldoen aan de procescriteria moet iedere provincie en gemeente een kwaliteitsborgingssysteem hebben om de uitvoering van taken te borgen. Een kwaliteitsborgingssysteem dient namelijk om de kwaliteit van de dienstverlening en interne processen te garanderen én continue te verbeteren. Senze ontdekte in de praktijk dat veel gemeenten moeite hebben met het invoeren van een VTH kwaliteitsborgingssysteem.
Er Kick-off kwaliteitscriteriazijn namelijk vaak wel elementen van een VTH kwaliteitsborgingssysteem bij gemeenten, maar deze zijn niet compleet en functioneren niet integraal. Zodoende ondervinden gemeenten moeite om ‘de VTH P&C cirkel sluitend te maken’. Analyse liet verder zien dat er een verschil is tussen gemeenten. Waar bij de ene gemeente elementen ontbraken, hadden andere gemeenten deze juist wel. Senze is daarom in samenwerking met gemeenten aan de slag gegaan om het VTH proces naar een hoger niveau te kunnen tillen.
Dit leidde 4 oktober 2016 tot de kick-off van een nieuw project. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Bergen op Zoom en Diemen én Senze gaan in samenwerking een kwaliteitsborgingssysteem ontwikkelen. Dit kwaliteitsborgingsysteem wordt ontwikkeld vanuit de kennis van de deelnemende gemeenten. Zij zullen informatie aanleveren. Deze informatie wordt gebundeld, waar nodig aangevuld en daarna per gemeente geïmplementeerd. Hiermee wordt de meerwaarde van kennisdeling behouden, terwijl iedere gemeente op haar eigen manier kan blijven werken. Zodoende wordt een kwaliteitsborgingssysteem ontwikkeld die voldoet aan de (juridische) eisen maar tegelijkertijd ook volledig geënt is op de praktijk.
Als kers op de taart gaat de provincie Noord-Holland de uitdaging aan in dit proces, door mee te denken en te kijken of een gecertificeerd kwaliteitssysteem een andere rol tot gevolg kan hebben vanuit IBT (interbestuurlijk toezicht).
Mocht u de uitdagingen met betrekking tot het voeren van een kwaliteitsborgingssysteem herkennen of simpelweg vragen hebben over het project, dan horen wij u natuurlijk graag. U kunt ons telefonisch bereiken via 010-4110707 en vragen naar de betrokken adviseurs (Henk Vierhuis, Perry van Elswijk en Ilse Passchier), of een email sturen naar info@senze-groep.nl.
Namens de projectgroep,
Perry van Elswijk