Een afwijkend adres in de BRP; wat maakt het uit?

[promotext]In de Basisregistratie Personen (BRP) worden de basispersoonsgegevens van inwoners van Nederland geregistreerd. Zo ook de adresgegevens. Er staan echter vele onjuiste adresgegevens in de BRP geregistreerd. Zo staan er niet alleen burgers op een adres ingeschreven terwijl zij feitelijk heel ergens anders wonen, maar er staan ook burgers onrechtmatig  met een briefadres in de BRP ingeschreven. Deze afwijkingen van adresgegevens in de BRP lijken onschuldig, maar niets is minder waar.[/promotext]
De afwijkingen van adresgegevens in de BRP kosten de overheid jaarlijks tussen de 7 en 14 miljoen euro.[1] Een oorzaak hiervan is dat gemeenten en overheidsorganisaties zoals het UWV, DUO, en de Belastingdienst, beslissingen baseren op de adresgegevens uit de BRP. Door afwijkingen kunnen de overheidsorganisaties bijvoorbeeld onterecht uitkeringen of toeslagen toekennen, of kunnen zij juist geen belastingen heffen of boetes innen.
Naast financiële schade, kleven er ook andere nadelen aan onjuiste adresgegevens in de BRP. Zo kan het leiden tot een verslechtering van het sociaal leefklimaat doordat men ‘niet weet wie de buren zijn’. Ook kan het criminaliteit in de hand werken, omdat iemand ‘onvindbaar’ kan zijn of omdat een pand ‘op papier’ bewoond is terwijl deze feitelijk voor andere doeleinden gebruikt wordt. Tot slot kan als gevolg van onjuiste adresgegevens in de BRP door de overheid gehandeld worden op basis van verkeerde informatie tijdens bijvoorbeeld rampen en crisissen, maar ook simpelweg bij het maken van beleid.
Project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
Een afwijking in de BRP hoeft niet meteen te duiden op fraude, maar geeft wel kans op misbruik van regelingen. De adresgegevens onderzoeken en zo nodig corrigeren in de BRP, is een taak van de gemeenten. Om gemeenten te ondersteunen bij het efficiënt uitvoeren van adresonderzoeken, is het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2015 het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) gestart. Het project LAA levert, op basis van verschillende parameters, risico-adressen aan gemeenten. Met een financiële beloning worden gemeenten uiteindelijk ook geprikkeld om onderzoek uit te voeren naar deze adressen. Deze onderzoeken moeten uiteindelijk leiden tot mutaties, waarmee de BRP wordt ‘opgeschoond’.
Inmiddels zijn er 164 gemeenten aangesloten bij het project LAA en zijn er als gevolg van het project al zeker 2.330 adresgegevens gemuteerd. Gezien dit succes heeft Minister Plasterk besloten de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit structureel te continueren tot en met 2023.[2]
Wat kan Senze voor u betekenen?
Senze begeleidt gemeenten die mee willen werken aan het project LAA. Wij hebben in beeld welke stappen u moet doorlopen om uiteindelijk (juridisch gegronde) mutaties door te kunnen voeren in de BRP. Wij weten daarnaast welke interne- en externe actoren moeten samenwerken en nemen uw medewerkers mee in dit proces. Tot slot kunnen wij u ondersteunen bij de inrichting van de organisatieprocessen om het ‘opschonen’ van de BRP niet een incidentele taak te laten zijn, maar een continu proces.
Wilt u weten wat er allemaal op u afkomt als u wilt aansluiten bij het project LAA? Of zoekt u een sparringspartner om de ketenprocessen op orde te brengen? Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek. Telefonisch zijn wij bereikbaar op 070 205 74 27, per e-mail via info@senze-groep.nl.
U bent ook van harte welkom bij ons nieuwe kantoor. Vanaf heden zijn wij te vinden in het prachtige pand aan de Burgemeester van Karnebeeklaan 6a, 2585 BB, te Den Haag.
[1] Ministerie van Binnenlandse Zaken (2016) Rapport Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, Den Haag, p. 4
[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/19/kamerbrief-over-continuering-landelijke-aanpak-adreskwaliteit