Digitaal Magazine – TalentLab!

Uw afdeling of team staat de komende jaren voor de uitdaging om in te spelen op een veelvoud aan ontwikkelingen, zoals nieuwe wet- en regelgeving, deregulering, de kwaliteitscriteria 2.1, Private kwaliteits- borging en de Omgevingswet. Hierdoor wordt van de overheid, onder andere binnen het fysieke domein een andere invulling van haar rol verlangd. Tegelijkertijd krijgt u ook in min of meerdere mate te maken met de gevolgen van de vergrijzing en de hiermee gepaard gaande uitstroom van ervaren medewerkers.
Hoe heeft u de mobiliteit van uw medewerkers en borging van de processen geregeld?
Senze biedt u dé oplossing: het Senze TalentLab!
Het TalentLab bestaat uit 3 onderdelen:

  • 0-meting van de afdeling.
  • Jong talent
  • Talent ontwikkeling

In ons magazine lichten we dit uitgebreid toe.
Het magazine is te openen door HIER te klikken.