De scholen zijn weer begonnen!

De afgelopen maanden zijn wij bij Senze druk bezig geweest om ons trainingsaanbod te vernieuwen en de Senze Academy nog beter op uw behoeften aan te laten sluiten. Zoals u van ons gewend bent combineren onze trainingen inhoudelijke kennis met hetgeen dit concreet betekent voor uw rol.
De Senze Academy bestaat sinds 2016 en is opgericht om u datgene te leren waarmee u een stap verder komt. Wij geloven in de voortdurende ontwikkeling van mensen. De Senze Academy ondersteunt deze ontwikkeling door het verzorgen van diverse trainingen, workshops en coaching- en bewustwordingstrajecten op maat.
De samenwerking met de andere disciplines binnen Senze zorgt ervoor dat wij binnen de Senze Academy in al onze programma’s een directe relatie leggen met de dagelijkse praktijk. Vanuit onze dienstverlening op het gebied van het omgevingsrecht zijn wij bekend met de huidige wet- en regelgeving en spelen onze trainers in op uw behoeften.
Zoals u weet is het omgevingsrecht in beweging. Met de komst van de Wet VTH, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen én de Omgevingswet komt er verandering in uw rol en werkzaamheden. Senze biedt u inzicht in het waarom, hoe en wat van deze verandering.
Wilt u hierover een keer met mij van gedachten wisselen of heeft u een concrete vraag, neem dan contact met mij op!
Guus Leeuw
06 52833877

Klik hier voor ons actuele trainingsaanbod

Al onze trainingen voldoen aan de eisen van de kwaliteitscriteria en zijn Cedeo gecertificeerd.