Trainingen Wkb

Ons trainingsaanbod op het gebied van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wkb

Wet kwaliteitsborging bouw

Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal het stelsel ten aanzien van toetsing en toezicht aan het Bouwbesluit 2012 worden uitgevoerd door private partijen. Bevoegde gezagen blijven verantwoordelijk voor de handhaving binnen dit stelsel. Taken en bevoegdheden veranderen. Met deze training maakt Senze dit voor u inzichtelijk.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Doel en opzet van deze Wet
  • Hoe ziet de omgevingsvergunning eruit na invoering van deze wet?
  • De nieuwe termen, zoals: Instrument, kwaliteitsborger en as-built dossier worden nader toegelicht
  • Welke bevoegdheden heeft het bevoegd gezag en hoe kunt u hier invulling aan geven?