Trainingen Veiligheid en Bijzondere Wetten

Ons trainingsaanbod op het gebied van VEILIGHEID & BIJZONDERE WETTEN

Drank- en
Horecawet

Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige wet met slechts 49 artikelen. Echter levert deze wet in de praktijk vaak veel vragen op.

De Drank- en Horecawet is de afgelopen jaren veranderd van een wet ter bescherming van de volksgezondheid, naar een wet met een steeds duidelijker veiligheidskarakter. Ook is de Drank- en Horecawet is niet los te zien van het bredere omgevingsrecht en de APV.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De wijzigingen van de wet en de toepassing in de dagelijkse praktijk
 • De samenhang tussen de Drank- en Horecawet en het bredere omgevingsrecht (Wro, Wabo)
 • De samenhang van de Drank- en Horecawet met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en andere Bijzondere Wetten
 • Paracommercie
 • Alcohol schenken op evenementen
 • De Drank- en Horecawet en detailhandel (blurring)
 • De Wet Bibob

APV

Algemeen Plaatselijke Verordening

In een gemeente worden beslissingen genomen die veel invloed hebben op de inwoners van die gemeente. Dit is zeker het geval bij de Algemeen Plaatselijke Verordening. Anders dan bij landelijke wetgeving, kan de gemeente de APV en regels die daarin zijn opgenomen zelf bepalen. Om deze reden is een training APV dan ook vaak maatwerk, indien de gemeente niet de Modelverordening van de VNG volledig heeft gevolgd.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Historie, grondslag en context van de APV
 • Doel, reikwijdte, opbouw en inhoud van de APV
 • Artikelsgewijze toelichting van de belangrijkste regels uit de APV van de gemeente en relatie met landelijke wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet
 • De APV en de Omgevingswet