Trainingen Omgevingsrecht

Ons trainingsaanbod op het gebied van OMGEVINGSRECHT

Vergunningvrij
bouwen

Vergunningvrij bouwen

Het principe van vergunningvrij bouwen wijzigt onder de Omgevingswet niet. Wilt u meer weten over vergunningvrij bouwen in de huidige en toekomstige situatie rekening houden met de wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet? Dan is deze training iets voor u. In deze training maakt u kennis met alle facetten van vergunningvrij bouwen. Daarbij worden ook de meest actuele ontwikkelingen en eventuele wijzigingen meegenomen. Mede door de praktische insteek zult u veel van uw eigen casussen herkennen.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wanneer zijn bouwwerken vergunningvrij (toelichting op bijlage II Bor)?
 • Vergunningvrij bouwen in stads-en dorpsgezichten en bij monumenten
 • Korte inleiding in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
 • De gevolgen van de Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken onder de Omgevingswet
 • Wat is de rol van de gemeente bij vergunningvrije en Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken?

Praktijk
casemanagement

Praktijktraining casemanagement

Met de komst van de Omgevingswet en het verdwijnen van de techniek uit de omgevingsvergunning door de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, is er een belangrijke rol weggelegd voor de casemanager. Als casemanager is het belangrijk om de regie te voeren in het vergunningentraject. In de praktijktraining casemanagement gaan we aan de hand van een casus stap voor stap door het vergunningenproces heen.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Welke indieningsvereisten zijn noodzakelijk?
 • Wie zijn de adviseurs en welke stakeholders spelen een rol?
 • Hoe toets je aan het bestemmingsplan met gebruikmaking van ruimtelijkeplannen.nl?
 • Wat staat er het Bouwbesluit en wat is de werking hiervan?
 • Wat is een welstandsnota en hoe toets je hieraan?

Stelsel
Omgevingsrecht

Het stelsel van het Omgevingsrecht

Het Omgevingsrecht is een complex stelsel van verschillende vakgebieden, procedures en besluiten. Tijdens een introductie op deze vakgebieden wordt toegelicht hoe deze zich verhouden, op welke wijze deze samenhangen en hierin inspelend op de ontwikkeling van een integrale benadering zoals die wordt opgenomen in de Omgevingswet.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inzicht in de verschillende wetten op het gebied van het Omgevingsrecht, zoals de Wabo, de Wet milieubeheer, de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening
 • Het verloop van de ontwikkelingen van het Omgevingsrecht, zoals Wkb en de Omgevingswet
 • Inzicht in procedures zoals omschreven in de Algemene wet bestuursrecht