Trainingen Gemeenterecht

Ons trainingsaanbod op het gebied van GEMEENTERECHT

AWB
Gemeentewet

AWB & Gemeentewet

In een gemeente worden beslissingen genomen die veel invloed hebben op de inwoners van die gemeente. Deze beslissingen worden veelal genomen op basis van specifieke wetten, zoals de Wabo of lokale verordeningen zoals de APV. Hoe deze specifieke wetten moeten worden uitgevoerd is opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De basis voor hoe de gemeente haar taken uitvoert is opgenomen in de Gemeentewet.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe werkt de gemeente (wat is het verschil tussen de bevoegdheden van de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders) en hoe uit zich dat in het dagelijkse werk als gemeenteambtenaar?
  • Wat mag een gemeente doen en wat niet?
  • Welke rol heeft een gemeenteambtenaar?
  • Wanneer is iemand belanghebbende, wat is het verschil tussen een besluit en beschikking en waarom is dat relevant?
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • Bezwaar en beroep

Bestuursrechtelijke
handhaving

Bestuursrechtelijke handhaving

Bestuursorganen zijn in beginsel enkel bevoegd, maar niet verplicht tot handhavend optreden tegen geconstateerde overtredingen. Het bestuursorgaan heeft dus beleidsvrijheid. Dit wordt ook wel de beginselplicht tot handhaving genoemd. Vaak is het lastig om te bepalen welke sanctie gerechtvaardigd is, welke vorm van rechtsmiddel ga je inzetten?

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is handhaving en wat is toezicht?
  • Wanneer ben je toezicht aan het houden en wanneer is er sprake van opsporing?
  • Het betreden van plaatsen, kan dat zomaar?
  • Welke bestuurlijke sancties zijn er en hoe kun je deze gebruiken