Trainingen Teamontwikkeling

Ons trainingsaanbod op het gebied van TEAMONTWIKKELING

Samenwerken

Zo leuk kan samenwerken zijn!

Samenwerken in een team is een belangrijke motivator. Toch gaat dit niet altijd vanzelf. Van alle teamleden wordt hierin een bepaalde mate van betrokkenheid en inzet verwacht.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Waaraan voldoet een effectief team en over welke kwaliteiten beschikken de teamleden?
 • Wat zijn de motivatoren van de teamleden en wat is de onderlinge wijze van communiceren?
 • Wat zijn de teamdoelen en hoe worden deze bereikt?
Senze voorziet teams vanuit haar NO-NONSENSE mentaliteit in praktische toepassingen in hoe de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Bewustwording

Bewustwording als sleutel tot verandering

Verbeterprogramma’s, efficiëntieslagen, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, wie heeft er niet mee te maken?

Wij geloven in bewustwording als sleutel tot verandering. Senze heeft programma’s die inspelen op zowel de (inter)menselijke als methodische en ZAKELIJKE kant van het gezamenlijk doorleven van een beoogde verandering.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het in beeld brengen van de context van de veranderde omgeving
 • Het creëren van bewustzijn van het ‘waarvoor’ te veranderen
 • Het gezamenlijk bepalen, herijken en/of doorleven van een missie, (omgevings)visie, kernwaarden gekoppeld aan succesbepalende factoren

Coaching

Persoonlijke coaching

In dit coaching programma leert u bewust uw eigen kwaliteiten in te zetten en uw communicatiestijl af te stemmen op anderen. Bouwend op het aanwezig talent, ontdekken we samen nieuwe mogelijkheden om de gewenste doelstellingen op ‘EIGEN’WIJZE te bereiken.

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het maximaliseren van uw persoonlijk en professioneel potentieel tijdens een creatief reflectieproces om zo de eigen doelstellingen te realiseren
 • Wie bent u als persoon en wat zijn uw kwaliteiten?
 • Wat is uw persoonlijke communicatiestijl en wat kan hierin beter?
 • Hoe kunt u effectief beïnvloeden, sturen en managen?
 • Waar staat u nu en waar wilt u heen: persoonlijke missie en visie?
Om de bewustwording van de eigen kwaliteiten op gang te brengen werken wij met het Insights® Discovery model.

Teameffectiviteit

Persoonlijke- en teameffectiviteit

Meer halen uit uw persoonlijke kwaliteiten en ruimte creëren voor persoonlijke groei. Op een leuke en inspirerende manier werken aan uw persoonlijke ontwikkeling en dat van het team.

Tijdens een interactieve workshop krijgt u meer inzicht in uw persoonlijke voorkeuren in uw gedrag en in het voorkeursgedrag van anderen, wat uiteindelijk helpt de effectiviteit van onze interactie te vergroten

Om de bewustwording van de eigen kwaliteiten op gang te brengen werken wij met het Insights® Discovery model.

Voor iedereen die inzicht wil in zijn of haar ‘EIGEN’WIJZE van gedrag!