People make Senze

Interim

Onze opdrachtgevers staan de komende tijd voor de uitdaging om in te spelen op een veelvoud aan ontwikkelingen. De wereld om ons heen verandert, maatschappelijke- en wettelijke ontwikkelingen volgen elkaar op en zijn van invloed op de ontwikkeling van mens en organisatie. Ons denken en handelen wordt gevormd door de omgeving waarbinnen wij ons begeven en verandering kan alleen plaatsvinden als mensen in een organisatie mee veranderen.

Senze biedt vanuit haar Interim dienstverlening ondersteuning om die verandering daadwerkelijk tot stand te brengen. Onze Senze Professionals en Zelfstandig Professionals (ZP-ers) hebben ervaring op operationeel, tactisch en strategisch niveau en maken gebruik van alle expertise die binnen Senze aanwezig is. Ook bieden wij oplossingen vanuit het Senze TalentLab, waarin wij jonge talenten on the job begeleiden tot ‘de nieuwe ambtenaar’.

Samenwerken, samen leren, samen verder komen…

Senze draagt niet alleen oplossingen aan vanuit interim en advieswerk, maar is ook een gecertificeerd trainingsbureau. Hierdoor zijn wij optimaal in staat zijn om onze interim-professionals zowel inhoudelijk als persoonlijk te begeleiden. Onze interim-collega’s zijn toonaangevend in hun vakgebied en onderscheiden zich door kennis, betrokkenheid en de wijze van kennisoverdracht tijdens de projecten. U werkt niet alleen met een professional van Senze, maar krijgt daarbij tevens de beschikking over al onze beschikbare expertise en ervaring.