Onderzoek & Advies

Visievorming

Visievorming is volgens ons een belangrijke eerste stap bij het realiseren van een veranderopgave. Het helpt organisaties te formuleren welke vanzelfsprekendheden en bestaande structuren doorbroken moeten worden, teneinde de beoogde veranderopgave te realiseren. De medewerkers meenemen in het waarom, hoe en wat van de verandering is hierbij van essentieel belang. Kortom; de praktische begeleiding van bestuurlijke wensen naar een uitvoerbare visie.

Aan de hand van een door Senze ontwikkeld model worden de aandachtsgebieden (opgaven) omgezet in concrete prestaties en acties voor de komende periode. Samen met u en uw medewerkers vertalen wij dit ‘van ontwikkeling tot actie’ in één overzicht en komen we gezamenlijk tot een gedragen koers voor de komende jaren. Dit alles vertaalt in een tastbaar document met concrete afspraken voor de toekomst.