Reza de Haan

Senior Adviseur / Managing Partner

Daar waar de huidige ontwikkelingen zich in snel tempo aan overheidsorganisaties opdringen, is het in mijn ogen van groot belang dat organisaties actief gestimuleerd worden om samen te werken. Hiermee voorkomen we dat elke organisatie het spreekwoordelijke wiel zelf moet uitvinden en kunnen we vraagstukken en ambities van organisaties kosten – en tijdsefficiënter realiseren. Co-creatie is hierbij een belangrijk thema en vormt de basis van mijn werkwijze. Vanuit mijn rol als mede-oprichter/directeur van Senze, lever ik graag echte toegevoegde waarde aan de projecten waar ik aan werk.

Mijn inzet kenmerkt zich door mijn hands-on mentaliteit, waardoor ik in staat ben om snel resultaten te boeken. Omdat ik goed in staat ben om tussen strategisch en uitvoerend niveau te schakelen, ben ik een waardevolle gesprekspartner voor management en bestuur. Ook kan ik daardoor goed de vertaalslag maken naar de gevolgen van een verandering voor de dagelijkse praktijk. Ik ben ervaren, mensgeoriënteerd en resultaatgericht.

Ik ga graag met organisaties in gesprek om samen te kijken waar de knelpunten binnen de organisatie daadwerkelijk liggen en hoe deze zo efficiënt en goed mogelijk aangepakt kunnen worden. De kennis die we inmiddels binnen Senze op de verschillende vakgebieden hebben opgedaan zet ik graag in om uw organisatie verder te helpen.

Licensed Insights Discovery practitioner