Paul Bijleveld

Trainer

Inmiddels ben ik al meer dan 25 jaar werkzaam bij de lokale overheid op verschillende juridische functies. Mijn kennis en ervaring deel ik graag met anderen. Al 15 jaar verzorg ik diverse trainingen op het gebied van bestuursrecht, gemeenterecht, bestuurlijke handhaving, openbare orderecht, Drank- en Horecawet en APV. Ik heb binnen een grote gemeente gewerkt op de afdelingen Gemeente belastingen, openbare werken, openbare orde en veiligheid, APV bijzondere wetten en diensten (bestuursdienst en brandweer).

Momenteel werk ik als senior-jurist  op de afdeling veiligheid van een middelgrote gemeente. In deze functie ben ik o.a. belast met de implementatie van een gemeentebreed handhavingsbeleid en adviseer ik de burgemeester over onder andere het lokale horecabeleid en het damoclesbeleid. Daarnaast ben ik ook lid van een gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Leuk is dat ik hier ook in aanraking kom met de regelgeving in het sociale domein.