Paul Bijleveld

Senior Senze Professional

Ik ben ruim 35 jaar werkzaam bij de lokale overheid (meerdere gemeenten) in verschillende juridische functies. Senze kende ik al geruime tijd als een prettige partner in het gemeentelijke domein en recent ben ik in vaste dient getreden. Senze biedt mij de mogelijkheid om bij verschillende gemeenten `in de keuken’ te kijken en juist dat vind ik erg leuk om te doen. Ik deel mijn kennis en ervaring graag met anderen en ontleen veel plezier aan het opleiden van de jonge generatie. In dat kader verzorg ik al meer dan 20 jaar diverse trainingen op het gebied van bestuursrecht, gemeenterecht, bestuurlijke handhaving, openbare orderecht, Alcoholwet (voorheen: Drank- en Horecawet), de APV en sinds kort ook op ondermijning. 

Ik fungeer als aanspreekpunt voor o.a. vergunningverleners, BOA’s, politie en brandweer, maar ik zit ook regelmatig aan tafel met de burgemeester. Juist die afwisseling, alsmede het snel kunnen schakelen als er iets ‘onverwachts’ gebeurt, maakt het vakgebied Openbare Orde en Veiligheid voor mij zo boeiend. Ook de aanpak van ondermijning wordt een steeds belangrijker onderdeel van het gemeentelijke takenpakket. Juist op dit front is er nog een hoop werk te verzetten. Met al mijn ervaring in de Spaanse Polder, help ik gemeenten daar graag bij.