Mike Marselis

Adviseur

Gemeenten worden vandaag de dag steeds vaker geacht om complexe uitdagingen samen met maatschappelijke actoren aan te pakken. Met mijn brede maatschappelijke interesse ondersteun ik hen bij voorkeur met het optimaliseren van beleidsprocessen en natuurlijk met de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet.

Als adviseur bij Senze lever ik een bijdrage aan verschillende projecten binnen het fysieke domein. Daarbij komt mijn kennis over de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken en over de ‘menselijke kant’ van organisaties, die ik heb opgedaan tijdens de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschappen, uitermate goed van pas. Vol enthousiasme en met een gezonde dosis humor zoek ik altijd naar verbinding om projecten gezamenlijk tot een goed eind te brengen. Ik leg makkelijk contact en door mijn nevenactiviteit in de lokale politiek beschik ik bovendien over de nodige politiek-bestuurlijke sensitiviteit om verschillende belangen en verhoudingen vakkundig af te kunnen wegen.