Mark Geers

Junior Adviseur

Met een achtergrond in Bouwkunde en Stedelijke Ontwikkeling breng ik kennis en passie voor het creëren van een functionele en leefbare leefomgeving met mij mee. Bij Senze streef ik ernaar om door middel van een gestructureerde, efficiënte en integrale aanpak een positieve impact te maken in het dagelijks leven van mensen. Mijn expertise ligt in het analyseren en verbeteren van stedelijke ruimten, waarbij ik oog heb voor zowel de technische als menselijke aspecten van bouwprojecten. Daarnaast biedt de implementatie van de Omgevingswet spannende mogelijkheden tot verdere verbetering van het vergunningsproces en de ruimtelijke ordening. Ik streef ernaar om hier actief aan bij te dragen.

Als Adviseur bij Senze zet ik me in om samen met mijn collega’s bij te dragen aan projecten die een hogere kwaliteit van de fysieke leefomgeving faciliteren. Mijn doel is niet alleen om aan de huidige eisen te voldoen, maar ook toekomstbestendige oplossingen te ontwikkelen die een blijvende positieve invloed hebben op onze steden en gemeenschappen.