Lonneke de Jong

Senior Adviseur

De rol van de overheid in het realiseren van maatschappelijke ambities verandert. Niet langer lossen overheden vraagstukken alleen op. Vaak vraagt dit een rol als verbinder tussen het openbaar bestuur, inwoners en bedrijven.

Vanuit mijn bestuurskundige achtergrond, waarin ik mij vooral gericht heb op de complexiteit van vraagstukken waar een variëteit van actoren bij betrokken zijn, kijk ik naar de vraagstukken binnen het openbaar bestuur. Ik geloof dat het verbinden van mensen en het delen van kennis en ervaring structuur geeft aan complexe problemen en daarnaast vindingrijke oplossingen oplevert.