Guus Leeuw

Senior Adviseur

De omgeving waar ik graag werkzaam ben, kent veel verschillende actoren en belangen. Deze actoren en belangen bij elkaar brengen is een opgave die alleen kans van slagen heeft als je in de eerste plaats zorgt dat je kennis van zaken hebt. Ik ben gewend om mijzelf in korte tijd onderwerpen eigen te maken. Mijn grootste kracht ligt in netwerken in kaart brengen en binnen deze netwerken de juiste partijen aan elkaar te koppelen voor een optimaal resultaat. Daarnaast geniet ik ervan om in te spelen op onverwachte situaties.

Mijn toegevoegde waarde zit hem in het feit dat ik het overzicht weet te bewaren en ondanks veranderende omstandigheden en hoge werkdruk altijd het doel voor ogen weet te houden. Uitdagen en met creatieve ideeën komen vind ik leuk. Door mij altijd eerst af vragen waarom bepaalde doelstellingen er zijn en waarom bepaalde knelpunten als probleem worden ervaren, achterhaal ik de echte vraag achter de gestelde vraag. Dit schept vertrouwen en resulteert in adviezen die het gewenste resultaat bieden.