Onderzoeken klant- / ondernemerstevredenheid

Klantgericht werken en het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening zijn op dit moment zeer actuele onderwerpen bij zowel bedrijfsleven als gemeenten. In de huidige tijd is het van belang om gericht en specifiek te kunnen sturen op klanttevredenheid binnen uw organisatie. Om dit mogelijk te maken is het van belang inzicht te hebben in hoe uw klanten (burgers en ondernemers) uw dienstverlening ervaren. Het landelijk onderzoek van Waarstaatjegemeente is hierbij een goed hulpmiddel. Maar om beter te kunnen sturen, wilt u wellicht meer specifieke informatie over de verschillende onderdelen van uw organisatie. Wij kunnen u hierbij helpen.

Senze heeft een praktische tool ontwikkeld waarmee u uw klanttevredenheid inzichtelijk krijgt. Aan de hand van zeven stappen zijn wij met u in staat om conclusies te trekken waar en hoe u nog beter uw dienstverlening kunt inrichten. Met deze tool kunnen wij modulair onderdelen uit het klantproces halen om daarin de klanttevredenheid te meten. Hierin heeft u ook de mogelijkheid om te kiezen voor een bepaalde klantgroep, dienstverleningsconcept en/of product. Onze aanpak is er op gericht om te zoeken naar een gezonde balans tussen pragmatisme en statistische verantwoording. Het onderzoek richt zich dan ook op het daadwerkelijk vinden van verbeterpunten voor uw dienstverlening, onderbouwd door een basisverantwoording met statistiek.

Daarnaast kan Senze u ook ondersteunen bij de uitvoering van de ondernemerspeiling van KING. Ondernemers zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en bedrijvigheid in gemeenten. Ook zorgen ze voor leefbaarheid door het sponsoren van lokale initiatieven. Om stimulerend economisch beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van lokale ondernemers, is van belang om te weten hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. De Ondernemerspeiling van KING helpt gemeenten daarbij. Een onderzoek dat u in staat stelt uw resultaten te vergelijken met de resultaten van andere gemeenten.