Kwaliteitscriteria

De Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH) is inmiddels volledig in werking getreden. Elke uitvoeringsorganisatie binnen het VTH-domein dient uitvoerings- en handhavingsbeleid vast te stellen of te wel beleid voor haar VTH-taken(procescriteria). De randvoorwaarden voor dit beleid zijn met de Wet VTH wettelijk vastgelegd.

De eisen ten aanzien van de kritieke massa, zoals die gesteld zijn in de kwaliteitscriteria 2.1 komen niet één op één terug in de wijziging van het Bor. Wel is gesteld dat bestuursorganen een goede uitvoering van hun VTH-taken moeten waarborgen. De meeste gemeenten hebben aan de hand van de kwaliteitscriteria reeds een verordening kwaliteit vastgesteld. In deze verordening geven ze enerzijds aan waar ze voldoen aan de kwaliteitscriteria ‘comply’. Anderzijds geven ze aan waar ze afwijken van de kwaliteitscriteria ‘explain’ en wat hun plan van aanpak is om de kwaliteit te verbeteren.

Dankzij de kennis & ervaring die Senze inmiddels heeft met de kwaliteitscriteria, kunnen wij goede voorbeelden delen met uw organisatie, zodat uw niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. We helpen u inzichtelijk te maken hoe u zo snel en slim mogelijk aan de wettelijke eisen kunt voldoen.

Senze heeft in overleg met 4 gemeenten en de Provincie Noord-Holland een kwaliteitsborgingssysteem ontwikkeld. Met dit kwaliteitsborgingsysteem bent u er zeker van dat u aan alle eisen van het gewijzigde Bor voldoet. Daarnaast bent u er zeker van dat de kwaliteit van de dienstverlening en processen wordt gegarandeerd en continu wordt verbeterd.