Private kwaliteitsborging

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bereidt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen voor. Het nieuwe stelsel legt de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit nadrukkelijker dan voorheen bij de bouw zelf. In verband daarmee verschuift een deel van de bouwplantoetsing en toezicht op de bouw (het technisch toetsen) van gemeenten naar de private markt.

De daadwerkelijke impact die dit stelsel heeft op gemeenten wordt steeds zichtbaarder, nu de wet aan de Eerste kamer is aangeboden. Wat betekent deze ontwikkeling, in samenhang met de andere ontwikkelingen binnen de fysieke leefomgeving nu voor u? Is uw organisatie al toe aan deze verandering? Hoe kunt u hierop voorsorteren?

Er zijn verschillende manieren om deze ervaring te krijgen, maar ons advies is: gewoon doen! Wij ondersteunen u bij de aanpak en uitvoering van een impactanalyse of een pilot. Op deze manier kunt kennis en ervaring op doen met de impact van de private kwaliteitsborging en heeft u nog steeds de touwtjes in eigen handen. U bepaalt de lengte en de reikwijdte van de opdracht en kunt tussentijds evalueren hoe het project verloopt. Senze kan u enerzijds helpen inzicht te krijgen in de consequenties van deze wetswijziging als het gaat om kwaliteit en capaciteit en anderzijds uw medewerkers trainen hoe hiermee om te gaan.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.