Klantcontact

In deze tijden van grote verandering die steeds meer een beroep doet op de zelfstandigheid van inwoners, ondernemers en marktpartijen, is het van belang zicht te hebben op de output van uw organisatie. De kwaliteit van dienstverlening is daarbij een wezenlijk onderdeel.

Hoe ervaren uw inwoners en ondernemers uw organisatie? Voelen ze zich gehoord? Sluit uw beleid aan bij de wensen en behoeften van uw inwoners en ondernemers? Hoe gastvrij is uw gemeente en in hoeverre is sluit de inrichting van uw klant contact centrum aan bij de wensen en behoeften van uw klanten?

Door tevredenheidsonderzoeken uit te voeren krijgt u inzicht in de beleving van uw inwoners en ondernemers. De resultaten uit deze onderzoeken laten zien waar eventuele knelpunten liggen en hoe deze verbeterd kunnen worden.

Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen? Neem gerust contact met ons op, wij gaan graag het gesprek met u aan.