Impactanalyse

Veel overheidsorganisaties zijn de eerste stappen aan het zetten voor de implementatie van de Omgevingswet. Maar waar moet je nou beginnen? Hoe neem je iedereen mee? En hoe betrek je de politiek? Senze heeft een eigen plan van aanpak ontwikkelt. Aan de hand hiervan bezien wij hoe de implementatie van de Omgevingswet in de organisatie zou moeten verlopen.

De kracht van onze aanpak is dat wij alle belanghebbenden binnen en buiten de organisatie betrekken. De politiek is op basis van een analyse hiervan in onze aanpak als eerste aan zet om richting en visie mee te geven. Door in een vroeg stadium van alle belanghebbenden te betrekken creëren wij niet alleen draagvlak voor de veranderopgave maar vooral ook bewustzijn over het waarom, hoe en wat van de veranderopgave.