Gastvrijheid

De samenleving verandert en daarmee ook de wensen en verwachtingen van onze inwoners en ondernemers. De burger wordt steeds zelfbewuster en betrokken, wil gehoord worden, wil zelf in staat zijn om informatie en diensten te kunnen vinden en waar nodig goed en snel geholpen worden. Maar hoe kunnen organisaties hun dienstverlening op kostenefficiënte wijze verbeteren? Door de klant direct goed te helpen! Makkelijker gezegd dan gedaan.

De VNG heeft in 2010 het rapport “Dienstverlening draait om mensen” geschreven, dat gemeenten koers geeft bij de invulling van hun dienstverlening richting 2020. Daarnaast is in 2013 op initiatief van de VDP (Vereniging Directeuren Publiekszaken) een gezamenlijke uitvoeringsstrategie en uitvoeringsagenda uitgewerkt, ‘Overheidsbrede Dienstverlening 2020’. Een leidraad voor alle overheidsinstanties bij het verder ontwikkelen van een betere en goedkopere dienstverlening.

Maar waar begint u en hoe geeft u daar als gemeente invulling aan? Waar wilt u dat uw gemeente staat als dienstverlenende organisatie waarbij de burger centraal staat? Wilt u dat inwoners en ondernemers uw organisatie ziet als duidelijke, gastvrije en klantgerichte organisatie en niet als black box? Wilt u kostenbesparend handelen en duurzame resultaten creëren?

People make Senze. Een goede invulling van gastvrijheid valt of staat met houding en gedrag. Het vraagt om maatwerk, trainingen en coaching en specifieke aandacht. Op basis van onze kennis en ervaring kunnen wij uw organisatie ondersteunen bij het vaststellen van visie en beleid op dienstverlening. Samen met uw medewerkers gaan we na in hoeverre de basis op orde is en wat er waar nodig is om de kwaliteit van uw dienstverlening te verbeteren en deze te borgen binnen uw organisatie.

Senze heeft al veel gemeentelijke organisaties mogen ondersteunen bij de verbetering van hun dienstverlening. Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het opstellen van een gastvrijheidsbeleid, het in kaart brengen en verbeteren van klantprocessen, training & coaching op het gebied van gastvrijheid. Dit alles zodat de gemeente de dienstverlening naar de burger kan optimaliseren.