Senze Interim: Ervaren jurist en teamleider beschikbaar!

[promotext] Vanuit de overtuiging dat echt veranderen op de werkvloer begint en dat Senze haar opdrachtgevers binnen het fysieke domein in de volle breedte wil blijven ondersteunen, kunt u naast onze huidige dienstverlening (organisatieadvies – interim management – training & coaching), nu ook bij ons terecht voor de flexibele inzet van juristen, coördinatoren en teamleiders. [/promotext]
Uw afdeling of team staat de komende jaren voor de uitdaging in te spelen op een veelvoud van ontwikkelingen, lees;, nieuwe wet- en regelgeving, deregulering, de kwaliteitscriteria 2.1 , Private Kwaliteitsborging en de Omgevingswet.  Daarnaast wordt van de overheid binnen het fysieke domein een andere invulling van haar rol verlangd. Tegelijkertijd krijgt u ook in min of meerdere mate te maken met de gevolgen van de vergrijzing en de hiermee gepaard gaande uitstroom van ervaren medewerkers.
Hoe zorgt u ervoor dat u tijdig inspeelt op de huidige ontwikkelingen en voldoende grip houdt op de capaciteit en kwaliteit van uw afdeling of team? Lees  in ons aanbod SENZE adviseurs augustus 2015 wie wij beschikbaar hebben om u hierbij te ondersteunen!
 
Aanbod-SENZE-adviseurs-augustus-2015