3D-Omgevingsplatform

Een belangrijke doelstelling van de Omgevingswet is digitalisering. Er komt één digitaal systeem waar alle informatie omtrent de fysieke leefomgeving voor iedereen inzichtelijk is en van waaruit informatie gedeeld wordt.

Hoewel nog niet exact duidelijk is hoe dit systeem er uit zal komen te zien kunnen overheden nu al aan de slag met dergelijke techniek. Samen met u en onze businesspartner Esri bouwen wij een 3D omgevingsplatform waarmee wij regelgeving en veranderingen in de fysieke leefomgeving visualiseren. Op deze manier wordt het gemakkelijker om te kijken of dergelijke regelgeving en veranderingen wenselijk zijn. Op termijn is het mogelijk om het omgevingsplan in een dergelijk platform te verwerken.