Rachel Sewdajal

Senze Professional

Ik ben een leergierige, breed georiënteerde en enthousiaste juriste. Ik geef het maximale in mijn werk en heb een hoge mate van zelfkritisch vermogen. Het aansturen van een proces en waar nodig op eigen initiatief verbeteren is één van mijn capaciteiten.

De afgelopen jaren ben ik vooral actief geweest met het managen van processen en mensen. Echter ben ik het liefst met de inhoud bezig in een rol die in het verlengde van mijn juridische studie ligt. Vanuit deze wens ben ik sinds 2017 in de rol van Casemanager/Omgevingsmanager gestart op het gebied van Omgevingsrecht, Drank- en Horecawet en APV.

Karaktereigenschappen die op mij van toepassing zijn: analytisch, communicatief, procesgericht, flexibel en oplossingsgericht.