Natasja Schouten-Lening

Senior Adviseur / Trainer

Als mens ben ik te typeren als positief met een gezonde dosis energie, enthousiasme en passie voor het vak. Ik zie mezelf als een generalist met oog voor mens, proces, inhoud en (bestuurlijke) omgeving. Tegelijkertijd heb ik me door mijn passie voor het vak, alle kanten van de nieuwe Omgevingswet, de Kwaliteitscriteria 2.2 en van de private kwaliteitsborging eigen gemaakt, waardoor ik daarin een echte specialist geworden ben.

Mensen enthousiasmeren, coachen en stimuleren;  zo geef ik graag invulling aan mijn werkzaamheden bij Senze in zowel advies- en interim opdrachten als bij het geven van coaching en trainingen. Ik ben werkzaam binnen het domein van de fysieke leefomgeving en hou mij naast de huidige wetgeving binnen het Omgevingsrecht (onder andere: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Bouwbesluit 2012 en Bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht) bezig met de ontwikkelingen ten aanzien van de kwaliteitscriteria 2.2, de private kwaliteitsborging in de bouw en de Omgevingswet.