Hajé van Egmond

Trainer

Sinds 2007 werk ik als adviseur voor Geregeld BV binnen de vakgebieden handhaving, (bouw)regelgeving, omgevingsrecht en bouwkwaliteit. Inmiddels heb ik jarenlange ervaring met het geven van trainingen, zowel op het praktische vlak (gebouwinspecties voor gemeenten en corporaties) als technisch-juridisch (onder meer voor gemeenten, provincies, het ministerie van BZK en de SDU).

Mijn passie voor het vak en mijn kennis en ervaring, maken mij een autoriteit op het gebied van de bouwregelgeving, handhaving en vergunningvrij bouwen. Als Kwartiermaker voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, ondersteun ik het Ministerie van BZK bij de totstandkoming van het nieuwe stelsel voor het bouwtoezicht. Daarvoor heb ik gewerkt voor BZK/ Bouwkwaliteit waar ik me bezig hield met de Wabo, het Bouwbesluit, brandveiligheid en de procedures rondom het vergunningproces.

Daarnaast ben ik medeauteur van diverse publicaties van de SDU, zoals het Handboek Wabo, het Handboek Vergunningvrij bouwen en het blad Bouwkwaliteit in de praktijk. Verder ben ik vanaf het begin betrokken bij de Helpdesk Bouwregelgeving en brandveilig gebruik.