Standpunt Senze over coronavirus

Gisteren heeft het Kabinet opnieuw aangepaste maatregelen aangekondigd omtrent het coronavirus voor geheel Nederland. Senze heeft hierop haar standpunt herzien en neemt in ieder geval t/m 6 april 2020 de volgende maatregelen:

Corona-kernteam
Senze heeft een kernteam samengesteld dat met hoge regelmaat afstemming heeft over de laatste stand van zaken om zodoende snel te kunnen handelen bij nieuwe corona-ontwikkelingen.

Dienstverlening op afstand
Alle medewerkers van Senze werken primair vanuit huis. Op dit moment zijn wij met alle collega’s en opdrachtgevers in gesprek over de lopende opdrachten. In bijna alle gevallen kunnen onze diensten volledig op afstand worden gefaciliteerd en uitgevoerd. Zonder tegenbericht gaan wij er vanuit dat het voortzetten van de werkzaamheden op afstand ook voor u als opdrachtgever de meest wenselijke oplossing is. Wij beschikken over goede technische faciliteiten om werken op afstand mogelijk te maken.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Om de ontstane situatie goed te kunnen doorstaan hebben we elkaar nodig. We hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We blijven daarom nauwlettend in gesprek met onze collega’s en opdrachtgevers. Wanneer er uitzonderingen wenselijk zijn op de genomen maatregelen om werkzaamheden door te kunnen laten gaan dan gaan we hierover graag in gesprek. Uiteraard dienen oplossingen te passen binnen de door het RIVM gestelde richtlijnen.

Meldingsplicht
Wanneer medewerkers van Senze neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn en/of koorts hebben dan dienen zij dit per ommegaande te melden aan hun leidinggevende. Mochten er medewerkers met bovengenoemde ziekteverschijnselen zijn dan nemen we passende maatregelen en stellen we de betreffende opdrachtgever(s) hier direct van op de hoogte.