Senze en de gemeente Westland werken aan integrale besluitvorming

Bij steeds meer gemeenten in het land zien wij dat er pilots omtrent de Omgevingswet worden gestart. Dit zijn vaak pilots die met name gericht zijn op de kerninstrumenten, zoals de omgevingsvisie of het omgevingsplan. Gelukkig worden er ook steeds meer pilots gestart, gericht op het oefenen met de veranderende rol van de overheidsmedewerker. Voor het begeleiden van dit soort pilots worden wij als Senze vaak gevraagd.

Zo ook in de gemeente Westland bij de opstart van en begeleiding van een vergunningentafel, dit geïnspireerd op het succes van de vergunningentafel van de gemeente Den Haag. Daarnaast ook voortbordurend op het reeds bestaande Quickscan overleg, waarbij verschillende disciplines binnen de organisatie gezamenlijk beoordelen of een initiatief kansrijk of niet kansrijk is.
De vergunningentafel moest een soortgelijk overleg worden. Het verschil was dat er in dit geval een vergunningaanvraag of handhavingsverzoek lag en dat niet alleen betrokkenen uit de eigen organisatie aansluiten, maar ook ketenpartners zoals Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Hoogheemraadschap.

Met meerdere disciplines en organisaties integrale afwegingen maken is lastig. Er is sprake van meerdere (soms tegengestelde) belangen en opvattingen, die niet altijd even goed in beeld zijn. Om een snelle en gedragen besluitvorming te stimuleren heeft Senze een werkwijze ontwikkeld die helpt bij het goed in beeld brengen van een initiatief. Deze werkwijze stimuleert een vlotte behandeling van initiatieven, aanvragen en legalisatievraagstukken en zorgt voor een integrale afweging.

Tijdens deze pilot zijn alle deelnemers meegenomen in de door ons ontwikkelde werkwijze en hebben wij een instrument ontwikkeld dat helpt bij het maken van een eenduidige integrale afweging. Deze werkwijze is bij elke bijeenkomst geëvalueerd en verder verfijnd. Daarnaast hebben wij de bijeenkomsten begeleid en werden deelnemers door ons uitgedaagd om te redeneren in de geest van de Omgevingswet. Door deze nieuwe werkwijze wordt snel inzichtelijk waar de eventuele knelpunten liggen en kan een gerichte discussie gevoerd worden over de aanvraag. Bij de eindevaluatie gaven deelnemers aan dat inzicht in plannen en inzicht in elkaars rol enorm verbeterd zijn. Het omgevingsdenken is tijdens de pilot aangezet en met groeiend enthousiasme uitgevoerd.

Wilt u meer weten over onze aanpak neem dan contact met mij op!
Guus Leeuw
0652833877