Expertises

Mens & Organisatie

Verandering binnen organisaties is een constante factor geworden. De maatschappij verandert in hoog tempo en ook aan overheidsorganisaties de taak en de verantwoordelijkheid hier een passend antwoord op te vinden. Veel verandertrajecten worden ingegeven door gewijzigde wet- en regelgeving. Deze gevraagde wijzigingen strekken echter veel verder dan het specifieke beleidsveld en hebben veelal een organisatiebrede impact. Dát je daar als organisatie op moet anticiperen spreekt voor zich.

Maar kun je wel ‘op alles’ voorbereid zijn en hoe kom je als organisatie tot een succesvolle en gedragen strategie waarmee je als organisatie klaar bent voor de toekomst? Vanuit onze jarenlange EXPERTISE op het gebied van verandering in wet- en regelgeving ondersteunt Senze overheidsorganisaties met oplossingen op maat. Van het begeleiden van gemeenten in samenwerkingstrajecten, visievorming, procesoptimalisaties tot het samenvoegen of splitsen van teams en taken. Senze ondersteunt uw organisatie graag bij de veranderopgave waar u voor staat. Met eenmalig advies, modulair of door de inzet van interim managers. Het is maar waar uw behoefte ligt.

Vanuit onze overtuiging – People make Senze – menen wij dat dergelijke opgave(n) alleen kans van slagen heeft als de personen die hier invulling aan moeten geven hier voldoende voor worden toegerust. Dit betekent dus niet alleen de instrumentele implementatie van de veranderopgave goed organiseren, maar zeker ook medewerkers meenemen in het waarom, hoe en wat van de verandering. Onze toonaangevende expertise richt zich zowel op inhoud en regelgeving als ook op de component houding en gedrag. Deze unieke combinatie stelt ons in de gelegenheid vakinhoud te koppelen aan gewenst gedrag. Of er nu sprake is van een concrete leervraag, een directe training, interventie of coaching: u kunt altijd bij ons terecht. Wij komen gezamenlijk met uw team of afdeling tot een gedragen actieplan waarbij bewustwording wordt gecreëerd op het gewenste gedrags- en competentieniveau.

Wilt u eens hierover met ons van gedachten wisselen? Neem gerust contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek.